Trường Tiểu học Hồng Hà Nguyễn Khuyến

Trường được thành lập theo quyết định số 2516/QĐUB ngày 27/6/1997 của UBND thành phố Hà Nội. Với sự bảo trợ của Hội Toán Học thành phố Hà Nội. Trường Hồng Hà – Nguyễn Khuyến do giáo sư Vũ Tuấn, nguyên hiệu trưởng trường ĐHSP HN làm chủ tịch HĐQT, tiến sĩ Nguyễn Thu Nga, nguyên chủ nhiệm bộ môn toán Giải Tích, ĐHSP làm Hiệu truởng. Thầy Nguyễn Bạch Vân nguyên chuyên viên vụ phổ thông Bộ GD – ĐT làm Hiệu trưởng Bậc tiểu học. Xem tiếp “Trường Tiểu học Hồng Hà Nguyễn Khuyến”