Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường ven sông Kim Ngưu – Nguyễn Tam Trinh – Gamuda Gardens

Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường ven sông Kim Ngưu – tỷ lệ 1/500 (Đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường Vành đai 3) Địa điểm: Tại các phường Minh Khai, Vĩnh Tuy – quận Hai Bà Trưng; các phường Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở – quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

PHẦN 1 – CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. MỤC TIÊU

– Thực hiện chủ trương của Thành ủy, HĐND thành phố về việc phát triển đô thị gắn kết với hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. – Giải quyết kịp thời các nhu cầu phát triển đô thị, kiểm soát cảnh quan – không gian kiến trúc đô thị, phục vụ yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng hai bên tuyến đường. – Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 được duyệt. – Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt nghiên cứu giải pháp quy hoạch đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải dọc hai bên sông. – Lập danh mục các dự án ưu tiên, làm cơ sở để thành phố triển khai các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cải tạo môi trường – cảnh quan hai bên sông. – Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch.“

2. YÊU CẦU QUY HOẠCH

– Cải tạo và xây dựng mới đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng các khu chức năng đô thị hai bên trục đường đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 được phê duyệt. – Tổ chức các nút giao thông gắn với giao thông công cộng, đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội. – Đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả kinh tế và phát triển đô thị.

CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH

1. VĂN BẢN PHÁP LÝ

Luật: + Luật Xây dựng; + Luật Nhà ở; + Luật Quy hoạch đô thị. – Nghị định: + Nghị định 37; + Nghị định 38; + Nghị định 39; + Nghị định 20; + Nghị định 64. – Thông tư: + Thông tư 01; + Thông tư 06 và 16; + Thông tư 12; – Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; – Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; – Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 32/03/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; – Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000; – Quyết định số 6643/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Hai bên trục đường ven sông Kim Ngưu, tỷ lệ 1/500 (Đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường Vành đai 3)

2. NGUỒN TÀI LIỆU, SỐ LIỆU, BẢN ĐỒ

– Hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, ngày 26/7/2011; – Hồ sơ đồ án Quy hoạch giao thôgn vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg, ngày 31/03/2016; – Hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 6499/QĐ-UBND, ngày 27/11/2015; – Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ 1/500; – Các Quy hoạch chi tiết có liên quan khác; – Các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực.

 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

Xem chi tiết tại đây

 

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *