Lộ trình xe Bus Gamuda

[UPDATE] Lộ trình xe buýt khu đô thị Gamuda Gardens áp dụng từ ngày 15/10/2020

LỊCH TRÌNH XE BUS MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/10/2020